Termeni şi condiţii

TEREMENI ŞI CONDIŢII

Prin accesarea acestui site web şi/sau a oricărei pagini a acestuia sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi conditii de utilizare, nu accesaţi acest site.
Site-ul www.gazetademaine.ro este proprietatea DALIPRINT AND SALE SRL, organizată conform legilor din România,  cu sediul în 215200 Mun. Motru, Jud. Gorj înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J18/325/2015, CUI 34666438, adresa contact: office@gazetademaine.ro; gazetademaine.ro@gmail.com

gazetademaine.ro vă urează bun venit şi vă informează în prealabil că în vederea folosirii acestui portal online trebuie să fiţi de acord cu anumite condiţii şi reguli care să ne scutească ulterior de eventuale neînţelegeri. Rugămintea noastră este să citiţi cu atenţie condiţiile enumerate în cele ce urmează.

DEFINIŢII ŞI TERMENI

gazetademaine.ro – este un portal de ştiri unde sunt prezentate ştiri, articole şi opinii de importanţă naţional sau regională.

Utilizator – orice persoana fizică care are vârsta de peste 14 ani sau persoana juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului;
Nickname/ username – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conţinut pe Site. Nickname-ul este asociat informaţiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”;
Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii Bunuri, etc.). Utilizatorul este responsabil şi se va asigura că toate informaţiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete şi actualizate;
Site/ website – magazinul online gazduit la adresa web www.zetko.ro, domeniile şi subdomeniile acestuia;.

CONŢINUTUL WEBSITE-ULUI ESTE REPREZENTAT DE:

– toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
– conţinutul oricarui e-mail trimis de utilizator căre www.gazetademaine.ro prin mijloace electronice ş/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

 LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI WEB

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în legătură cu conţinutul site-ului sau/şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

LIMITAREA RĂSPUNDERII 

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor www.gazetademaine.ro nu este şi nu poate fi făcut responsabil pentru prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau neactualizarea informațiilor publicate pe acest website. În acest sens exemplificăm următoarele:

  1. evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
  2. neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
  3. inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ ŞI INDUSTRIALĂ

Conţinutul website-ului gazetademaine.ro, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia sunt proprietatea exclusivă a DALIPRINT AND SALE SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect. Utilizatorilor/ Vizitatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea sau cedarea către terţe părţi a acestui Conţinut. Aceştia pot copia, transfera şi/sau utiliza Conţinutul numai în scopuri personale sau necomerciale.

GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiţi secţiunea GDPR.

COOKIES

Website-ul gazetademaine.ro folosește cookie-uri, acestea fiind date stocate pe computerul, terminalul mobil sau alt echipament al utilizatorului, conținând informații despre acesta. Folosirea mecanismului de tip cookie reprezintă un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permințând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum limba în care se afișează site-ul, tip de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutul site-ului. Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiţi secţiunea Cookies.

SECURITATE

Acest site adoptă toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale ale utilizatorilor. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online.
Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, a cărui poziționare variază în funcţie de tipul de browser utilizat.

LEGEA APLICABILĂ

Relaţiile contractuale dintre părţi vor fi guvernate de legea româna.

DISPOZIŢII FINALE

DALIPRINT AND SALE SRL îşi rezervă dreptul de aduce oricând modificări asupra prezentului document fără a notifica în prealabil utilizatorii.

DATE CONTACT:
office@gazetademaine.ro
gazetademaine.ro@gmail.com
office@zetko.ro