Hărţile de Hazard şi Risc la Inundaţii (HHRI) reactualizate, elaborate în cadrul proiectului RO-FLOODS, au fost transmise către Comisia Europeană şi se aşteaptă ultima validare pentru Pachetul de date descriptive; România îndeplineşte astfel solicitările cuprinse în procedura de infringement declanşată de C.E

România este în faza finală a procesului de raportare a obligaţiilor în calitate de Stat Membru, în conformitate cu Directiva Inundaţii, şi a transmis, în ultima săptămână, către Platforma EIONET a Comisiei Europeane, toate datele şi informaţiile necesare raportării Hărţilor de Hazard şi Risc la Inundaţii (HHRI) reactualizate în cadrul Ciclului II, elaborate în proiectul RO-FLOODS. Precizăm că acest proces de raportare constă în transmiterea de către ţara noastră a 3 tipuri de pachete/documente.

În acest moment, România a primit confirmarea pentru finalizarea raportării aferente pachetelor de documente suport şi de date spaţiale, urmând ca, în perioada imediat următoare, să primească confirmarea verificării de calitate pentru datele descriptive transmise deja şi care să constate încheierea procesului de raportare.

Astfel, România îndeplineşte integral solicitările Comisiei Europene cuprinse în avizul motivat anunţat joi, 29 septembrie 2022, de reprezentanţii C.E, privind actualizarea hărţilor de hazard şi de risc la inundaţii, în conformitate cu directivele europene. După finalizarea procesului informatic, este de aşteptat ca procedura de infringement să fie clasată de autorităţile de la Bruxelles.

Menţionăm că aceste materiale au parcurs etapele de consultare a publicului iar pe parcursul acestei săptămâni, toate cele 11 Administraţii Bazinale de Apă (A.B.A) din ţară au realizat şedinţe extraordinare ale Comitetelor de Bazin în cadrul cărora au fost avizate Hărţile de Hazard şi Risc la Inundaţii (HHRI) reactualizate. În cadrul elaborării HHRI reactualizate au fost delimitate zonele de inundabilitate pentru trei probabilităţi de depăşire a debitelor maxime, inclusiv luând în considerare efectul schimbărilor climatice şi riscul potenţial asociat acestora. Hărţile sunt un instrument esenţial care oferă suport în luarea deciziilor privind managementul riscului la inundaţii.

În cadrul Comitetelor de Bazin s-a prezentat întregul proces de realizare, dar şi modalitatea de accesare şi de consultare a hărţilor reactualizate, astfel încât autorităţile publice şi cetăţenii interesaţi să le poată vizualiza şi utiliza într-un mod cât mai eficient.

După avizarea şi primirea confirmării raportării Hărţilor de Hazard şi Risc la Inundaţii (HHRI) reactualizate, din partea platformei EIONET a Comisiei Europene, acestea vor fi puse la dispoziţia publicului larg în platforma de vizualizare a MMAP/ANAR (www.inundaţii.ro).

După finalizare, Planurile de Management al Riscului la Inundaţii, împreună cu Planurile de Management al Bazinelor Hidrografice, realizate conform Directivei Inundaţii, respectiv Directivei Cadru Apă, vor oferi o viziune integrativă a managementului resurselor de apă. Aceasta va fi transpusă şi la nivelul districtului hidrografic al bazinului Dunării, în cadrul Planului de Management al Districtului Hidrografic al Dunării.

Proiectul “Întărirea capacităţii autorităţii publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a şi a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundaţii – RO-FLOODS ” este derulat de Ministerul Mediului – România împreună cu Administraţia Naţională Apele Române şi cu sprijinul World Bank Romania. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP.

RO-FLOODS are ca scop reactualizarea hărţilor de hazard şi risc la inundaţii, precum şi a Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii pentru perioada 2022-2027 de la nivelul tuturor celor 11 Administraţii Bazinale de Apă. Menţionăm că versiunile preliminare ale Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii vor fi prezentate în săptămânile următoare în consultare publică în vederea raportării la Uniunea Europeană până la sfârşitul lunii martie 2023.

“Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

untitled-2