Ultima Ședintă de Guvern înainte de Crăciun

0
381

Vă prezentăm în exclusivitate proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 23 decembrie

PROIECTE DE LEGE
PROIECT DE LEGE pentru aderarea la Convenţia privind înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost revizuită la 17 ianuarie 1971, la Protocolul financiar anexat Convenţiei privind înfiinţarea Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificat, şi la Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

PROIECTE DE HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM Bucureşti
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătăţii în administrarea Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie ‘’Ana Aslan’’, subordonat Ministerului Sănătăţii
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.56 la Hotărârea Guvernului nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru premierea sportivelor şi a colectivului tehnic, care au obţinut locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfăşurat în Danemarca, în anul 2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a ‘’Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale’’, pentru anul 2015
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Iaşi de către domnul Cârlan Dan

BUGETE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale ‘’Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa’’-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale ‘’Administraţia Porturilor Maritime’’-S.A Constanţa aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale ‘’Administraţia Porturilor Dunării Maritime’’ S.A Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome ‘’Administraţia Fluvială a Dunării de Jos’’ Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naţionale ‘’Administraţia Canalelor Navigabile’’-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2015

MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru anul 2016
MEMORANDUM cu tema: Transmiterea observaţiilor scrise ale României în cererea de emitere a unui aviz formulată de Comisia Europeană în temeiul art.218 alin.(11) TFUE-Avizul 2/15
MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene.

ecopolitic.ro

untitled-2

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.