TABĂRA DE CREAȚIE ȘI RECONSRUCȚIA IDENTITĂȚII ARTISTICE

0
34

    Provocare artistică anuală la a 3-a ediție, devenit eveniment de marcă pentru viața culturală a Mehedințiului, cu un standard valoric ridicat la cotele superlativului, tabăra de creație de la Is-verna din acest an și-a închis porțile. Pentru o parte din participanți această ediție a înseamnat revenirea în peisajul mirific al Isvernei, în locația “Steaua Munților” și în ambianța afabilă oferită de organizatorul evenimentului – domnul Marian Balaci, un prieten devotat al artistilor vizuali. În întregul său, tabăra de creație din acest an poate fi considerată o tentativă rezonabilă de a se depăși suficiența individuală prin îmbogățirea perspectivelor creatoare. Reuniți în baza comuniunii de idei, chiar dacă evoluția artistică anterioară a fost autonomă, participanții și-au asumat un rol și au înțeles să-l joace exemplar. Două trăsături ale artiștilor au făcut posibilă alăturarea în tabără: harul și perseverența artistică.

   Codificând înțelesuri, numitorul comun al lucrărilor realizate a fost dat de căutarea tonului și a modalităților potrivite de exprimare artistică. Companioni pentru o săptămână, emulația creatoare a prevalat printre confrați căutându-se echivalențe frumuseții gândită în termeni metafizici. Așa se explică faptul că lucrările prezente le exprimă felul propriu de a vedea și simți forța cu care universul apasă asupra noastră, având semnificație decît în termenii efectelor pe care le produc. Da, această locație favorizează legătura dintre intuiție și identitate artistică. Explorând gânduri, sentimente, emoții lucrările realizate redau adâncimi, umbre și lumini, dar și meditații pe teme existențiale dublate de vocea conștinței de sine.

   Privită din alt unghi, tabăra poate fi considerată o reuniune de artiști care își dăruiesc energia pozitivă și o transpun în creatie, din lucrările lor răzbătând pulsația post-modernității. Astfel, întâlnim compoziții marcate de relief și putere de emoție. În ele se reflectă lumea în mul-tiplele ei variații. La o parte din participanți – veterani ai edițiilor anterioare întâlnim linia coerentă a evoluției. Cu toții însă, – pe timpul participării au resetat arhitectura esteticii contemporane instaurând liber-tatea stilurilor, complementaritatea dintre ele, îndepărtarea canoanelor și aspirații pentru post și meta modernism estetic. Artiștii sculptori participanți aparțin unei creativități implicate în relevarea realităților subiective. Având la bază nevoia sufletească de a fi în spiritul prefacerilor, din lucrări răzbate emoția nepre-văzutului și a surprinderii.

   Concurența creativă din tabară a dat valoare și anvergură compoziților aparținând unei game sti-listice bogate. Nivelul de elaborare, dar și transparența simbolică au permis rescrierea emoțională în piatră a propriilor experiențe de viață. În mâinile aritiștilor pietrari, riguroși, cu metodă, ce-și actualizează talentul personal între nuanțe și context, marmura s-a împlinit în lumina erelor geologice petrecute.

REZILIENȚA ESTETICĂ PRIN IMAGINE, CULOARE ȘI VOLUM

   Mai ales și nu doar, arta fertilizează filozofiile în curs, recunoscute de cele mai înalte instanțe ale adevărului.

   Acum, când creația este sechestrată într-o condiție vinovată (cancel culture), în încer-cările de aș dovedi identitatea dincolo de confortul convenienței și al clișeului, fiecare artist ca-ută forța sugestiei spre a înfățișa dialogul dintre formă și culoare, dintre materie și volum sau imagine și lumină într-o proiecție auctorială. Cunoaștem că imaginarul, ca proces intelectiv face legătură dintre realitatea exterioara (obiectivă) și interiorul nostru subiectiv. Modelarea lui se exprimă în valoare artistică adăugată, iar scopul îl reprezintă umanismul demersului. Analizate prin paradigma aceasta, tabăra de la Isverna armonizează concepte și tendințe ale ac-tului de creație, potențează virtuozități stilistice și certifică autenticul. Ca întotdeauna, arta este oglindă realității. Când aceasta se schimbă, arta o consemnează. Geniile o prevăd și o anticipează. Dar, receptarea artei se află azi în impas. Pseodocultura genera-lizată facilitează efemerul, fără valoarea, particularul.     Întoarcerea la fundamentele creației se impune ca nevoie de adevărul elementar al esențelor. Demersul obligă adaptarea psihologiei privitorului la saltul uriaș al tehnologiei ce a devansat cunoașterea. Cât privește creația, astăzi, în artă, forma a depășit fondul, iar reechilibrarea se impune pentru a salva libertatea de exprimare necesara actului de creație autentic.

   Azi și aici, avem de a face cu rezultatul unui demers care se vrea tradiție, o căutare într-o direcție a identificării autentice deopotrivă cu legitimarea unei solidarități de breaslă. Pentru a crea e ne-voie de limpezirea sinelui iar natura e locul unde fiecare se reîncarcă cu energii primare, de ori-gine, unde, departe de preocupări și prejudecăti, fiecare se privește în fântâna subconștientului.

   Acesta e avantajul locației ”ISVERNA – COLȚ DE RAI”: oferă cadrul reîntoarcerii la rădăcinile prefacerii (matricea existențială primară). Omului de la oraș îi lipsește cerul cu stele, pe când aici el te coplesește conectându-te la univers și făcându-te să trăiești clipa ca pe o apoteoză. Pentru participanți, contactul direct cu natura devine sursă de inspirație autentică, iar lucrările de față o dovedesc cu prisosință. Ca o concluzie se poate afirma că tabăra a legitimat și de această dată demersul artei în derulare comună și solidaritate artistică pentru participanți. Mulțumim încă odată organizatorului Marian Balaci și deopotrivă curatorului Costin Brăteanu a acestei ediții a taberei de creație artistică ISVERNA-COLȚ DE RAI 2022.

Ion Diaconu

SECVENȚE FOTO

untitled-2