Așa cum scria George Călinescu: copilul se naște curios pe lume și nerăbdător să se orienteze în ea. Literatura care îi satisface această dorință îl încântă. Scrierile pentru copii, ca să fie opere de artă, trebuie să intereseze deopotrivă și pe oamenii maturi și instruiți. A ieși din lectură cu stimă sporită pentru om, acesta este secretul marilor lecturi pentru tineri.

Literatura pentru copii este arta pe care mulți scriitori au abordat-o în operele lor. Mari scriitori precum Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Ion Creangă ș.a. au abordat în operele lor această perioadă minunată a vieții, pe care o denumim „vârsta inocenței”, vârsta pantalonilor scurți ori „vârsta cea fericită”. Iată că doamna Elena Dican, autoarea cărții „Miță și Zorzonel pornesc în expediție”, reușește să se adreseze cu multă măiestrie celor mici printr-o potrivire în versuri. Priceperea și ingeniozitatea autoarei Elena Dican reușesc să-i atragă la lectură pe copii, imaginând povești și portretizând în versuri cursive și melodioase eroii acestei cărți: „Merg să-l caut pe Zorzon, / Să-i fac rost de un palton, / Spre zări să ne avântăm, / Nămeții să-i înfruntăm.”

Elena Dican

Versuri de o frumusețe deosebită, melodioase și ușor de reținut, împreună cu o grafică excepțională, realizată de Oxana Diaconu-Catan, îi atrag la lectură pe cei mici și le creează o pasiune pentru poezie, prin acuratețea versurilor: „Zorzonel stătea culcat / Și-l primi pe mustăcios / Cu un scheunat voios.”

Citind această poveste în versuri, copiii vor iubi cartea, vor îndrăgi lectura și vor simți nevoia să citească. De altfel, acest gen de cărți vine și în ajutorul educatorilor și al învățătorilor, sădindu-le în suflet copiilor dragostea și pasiunea pentru lectură. Lectura propriu-zisă începe după ce copilul reușește să descifreze singur ideile ascunse în spatele semnelor grafice. Se cuvine să menționăm că literatura este instrumentul forte al învățătorului în a-l ajuta pe copil să se formeze. Este foarte important în acest sens aportul creatorilor de literatură pentru copii. Doamna Elena Dican se dovedește a fi un autor înzestrat cu talent și cu dragoste pentru copii, reușind să creeze pentru ei adevărate capodopere literare. Face cu talent și pasiune acest lucru, ca un adevărat profesionist al genului.

Copilăria este ca aerul sau ca apa, ea este fluviul cu cei mai mulți afluenți, este minunea ce nu seacă niciodată. Gingășia și zâmbetul ce rezultă din frumusețea versurilor și a desenelor sunt puntea cu care autoarea tentează posteritatea și prin care totodată prezentul ispitește în chipul cel mai strălucitor. Putem spune că trăim – orice am face și la orice vârstă – între copii, într-o continuă fraternitate cu lumea lor, așa cum rezidă și din cărțile doamnei Elena Dican.

Abordarea cu îndrăzneală a problematicii literare pentru copii și tineret ne face să apreciem substanța lucrărilor literare ale autoarei Elena Dican și misiunea sa destul de dificilă, dar și frumoasă în același timp, de a contribui într-o mare măsură la lărgirea orizontului de cunoaștere al elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat și colorat, la o exprimare aleasă, corectă și literară, dar și la educarea sentimentelor estetice ale copiilor.

Autori precum doamna Elena Dican au un rol deosebit în formarea gustului pentru literatură al tinerilor, încă de la cea mai fragedă vârstă. Gustul pentru a citi nu vine de la sine, ci se formează printr-o muncă ce încorporează răbdare, perseverență și voință. Versuri precum: „Iată își iau rămas bun / Miță și dulăul brun / De la Crăiasa Zăpezii / Pe la orele amiezii…” nu fac decât să îi atragă la citit pe cei mici și să le dezvolte apetitul pentru lectură. Dacă se întâmplă acest lucru, înseamnă că autorul și-a făcut datoria, iar nouă nu ne rămâne decât să-i apreciem munca și talentul și să îl așteptăm și cu alte creații literare.

Asemenea creații trebuie susținute, apreciate și promovate. Cărți precum cele ale autoarei Elena Dican trebuie promovate atât în revistele literare, cât și în cele destinate artelor plastice, pentru că sunt scrise cu talent și pot încânta nu numai pe micii cititori din clasele primare, ci chiar și pe cititori de toate vârstele. Literatura este o meserie în care trebuie mereu să dovedești că ai talent, așa cum o face de altfel și autoarea Elena Dican, care ne oferă ceea ce am putea numi o literatură generoasă pentru copii, în care putem observa îmbrățișarea tematicii cu o dispoziție empatică.

Pe ogorul literaturii au apărut multe buruieni, însă din florile lor albinele fac o miere deosebit de gustoasă. De când multe pământuri au rămas necultivate, a apărut o așa-zisă miere amară, o miere de pârloagă. Doamna Elena Dican a știut să evite asemenea terenuri, alegând un pământ roditor, cel al literaturii adevărate.

O poetă inteligentă și cultivată, doamna Elena Dican are meritul indiscutabil de a oferi, dincolo de plăcerea estetică, reproducerea stilului clasic cu atributele sale, vibrând ea însăși în versurile dedicate copiilor printr-un fel de modestie a normalității. Versurile sale sunt simple, atractive și clare, dovedind o relaxare a abordării tehnice. Universul liricii este străbătut de idei profunde în copilărie, într-o orchestrație stilistică deosebită. Este limpede că acest volum ne prezintă un poet format, o lirică articulată cu o viziune structurată și asumată. Aerul persistent de tandrețe și suavitate amprentează poezia acestui volum printr-o rețea tematico -ideatică specifică artei poetice. În concluzie, putem spune că autoarea Elena Dican scrie poezie, iar topografia metaforei se ridică la orizontul poeticității. Sub măslinii literaturii, poeta se simte bine și scrie bine.

Mircea Tutunaru

untitled-2